Kontakta oss

Hyr en rektor/vi förmedlar rektorer

Det är vi som hyr ut rektorer

Varför inte hyra in, eller låta oss förmedla, en rektor för kortare eller längre uppdrag. Ni får en välutbildad och välmeriterad rektor som är operativ från dag ett. Under tiden ni hyr in en rektor får du tid att se över organisationen och de krav du ställer på en tillsvidareanställd. Kostnaden för att hyra in en rektor behöver inte bli mycket högre än vad ni betalar för en tills vidare anställd rektor.

Rätt person på rätt plats

Vad är kostnaden för att tre elever i en högstadieklass helt tappar intresset för skolan, eller förlorar sin självkänsla i förhållandet till lärandet? Förlorade statsbidrag för elever som hoppar av är bara en av många parametrar. Den enskilde skolans försämrade rykte och attraktionskraft, för att inte tala om samhällskostnaden för skoltrötta och vilsna ungdomar är andra parametrar.

De negativa effekter för kolleger och att lärare i arbetslaget inte fungerar påverkar motivationen hos övriga, en olämplig rektor/skolledare dränerar personalen på sin initiativförmåga och kraft och hindrar direkt eller indirekt hela arbetslaget från att nå de nationella mål som är uppsatta för skolan.

Felrekrytering leder ofta till att duktiga medarbetare lämnar den skola som inte längre känns positiv eller bärkraftig.

REKRYTERING

Med mycket hög träffsäkerhet hjälper vi dig att rekrytera den personen.
Du tjänar pengar genom att anställa produktiva och lönsamma medarbetare.
Du sparar pengar genom en effektiv rekrytering som minskar riskerna för framtida merkostnader.

UTHYRNING

Rektor att hyra AB hyr ut/förmedlar rektorer/skolledare för kortare eller längre uppdrag.
Vi kommer med snabbt förslag till lösning av ett akut problem genom att ta fram rätt person enligt uppdragsbeskrivningen.

TEST

Vi arbetar uteslutande med urvalsmetoder som belyser alla nödvändiga framgångsfaktorer bland kandidaterna – de metoder som enligt forskningen bäst förutsäger arbetsprestation.

Visionen för Rektor att hyra

Vår vision är att nå toppen av skicklighet när det gäller uthyrning/förmedling och rekrytering av personal både inom offentlig förvaltning och på de privata marknaden. Till vår hjälp i rekryteringsprocessen har vi valt att arbeta med verktyg från Assesio, Nordens ledande företag inom human resources.

Vårt företag är baserat på tron att våra kunders behov är av yttersta betydelse. Rektor att hyras mål är att möta kundens behov. Som ett resultat av det är en stor del av våra kunder återkommande .

Vi välkomnar möjligheten att få ditt förtroende och ge dig den bästa servicen Rektor att hyra har att erbjuda.

Att hyra en skolledare kan vara bästa lösningen

Vi skräddarsyr en lösning efter ert behov. Hos oss kan Ni hyra en välutbildad och välmeriterad rektor som är operativ från dag ett